Proiect:
Dezvoltarea unei solutii inovative de business discovery pentru cresterea competitivitatii si profitabilitatii companiilor

Unit Vision SRL a derulat in perioada 02.08.2017 – 01.02.2019 proiectul cu titlul „Dezvoltarea unei solutii inovative de business discovery pentru cresterea competitivitatii si profitabilitatii companiilor”, finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere. Valoarea totala a proiectului a fost1.328.651,19 lei, valoarea eligibila nerambursabila fiind de 752.845,31 lei, din care 602.276,25 lei din FEDR si 150.569,06 lei din bugetul national.

Proiectul a avut ca scop cresterea contributiei solutiilor/aplicatiilor IT inovative in dezvoltarea competitivitatii economice a sectorului privat prin dezvoltarea produselor si serviciilor TIC. Unit Vision SRL a dezvoltat o solutie informatica inovativa, dezvoltata pe un framework de BI, denumita „BIDS”. Proiectul a urmarit inovarea in sistemele informatice inteligente destinate mediului de afaceri, ce pregatesc si realizeaza rapoarte si scenarii economice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1: Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica pentru dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC (solutie informatica inovativa „BIDS”) cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC, in termen de 18 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Rezultatul va fi cresterea valorii adaugate generate de produsele si serviciile TIC in PIB, prin crearea unui efect de sinergie al proceselor companiilor, in ceea ce priveste rezultatul obtinut, cresterea profitabilitatii, productivitatii, competitivitatii, prin crearea si utilizarea solutiei informatice inovative „BIDS”. Se face astfel corelarea si cu indicatorul de realizareasumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numar de produse / servicii / aplicatii TIC inovative realizate – o solutie informatica inovativa „BIDS”.

Obiectiv specific 2: Cresterea competitivitatii companiilor ce vor folosi solutia informatica inovativa avand ca rezultat transparenta ridicata la nivel organizational a proceselor si reducerea riscului introducerii eronate a parametrilor, in termen de 36 luni de la finalizarea solutiei informatice inovative.

Se face astfel corelarea si cu indicatorul de rezultat asumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numarul de beneficiari ai aplicatiei / produsului / serviciului inovativ – minim 20 clienti.

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate prin utilizarea solutiei informatice inovative ce va asigura posibilitatea verificarii in timp real a tuturor centrelor de profit si de cost precum si impactul oricarei modificari asupra acestora, in termen de 36 de luni de la finalizarea solutiei informatice inovative.

Se face astfel corelarea si cu indicatorul de rezultat asumat in cadrul cererii de finantare, respectiv Numarul de beneficiari ai aplicatiei / produsului / serviciului inovativ – minim 20 clienti.